Introduktion til informationssøgning og kildekritik på nettet

Eleverne bliver vejledt i, hvad de bør tænke over i forbindelse med søgninger på internettet, nyheder, billeddeling, og hvordan de kan vurdere en hjemmeside og dens relevans. De bliver præsenteret for enkelte kildekritiske metoder.

Tilbuddet er henvendt til mellemtrinnet eller udskolingen og varer omkring 30 minutter pr. oplæg.

Programmet kan sammensættes udfra følgende fem emner:
Billeddeling samt brug af billeder i opgaver
Hvad er data? Hvad giver du tilladelse til bliver delt om dig?
Informationssøgning på slagelsebib.dk, bibliotek.dk samt Faktalink
Søgning på nettet og kildekritik
Spot det fake - nyheder, fake news og clickbait
 
Ønskes der mere fokus på et givent område kan vi i fællesskab udvikle et program.

Introduktionen kan finde sted på biblioteket eller på skolen alt efter ønske og behov.

Læs om booking og praktiske oplysninger.