Organisation

Slagelse Biblioteker & Borgerservice består af bibliotek og borgerservice i Slagelse, Korsør og Skælskør samt bibliotekspunkter i Vemmelev og Dalmose Dagligbrugs. Derudover er der adgang til biblioteksmateriale på Omø og Agersø.

Politisk hører Slagelse Biblioteker & Borgerservice til under Kultur- og Fritidsvalget. Organisatorisk hører Slagelse Biblioteker & Borgerservice til under Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, som er en del af Børn- og Ungedirektørens område.

Centerchef for Kultur, Fritid og Borgerservice
Malene Rask
malcl@slagelse.dk

Konstitueret leder af Slagelse Biblioteker & Borgerservice
Sanne Kjerstein Madsen
susma@slagelse.dk

Slagelse Biblioteker & Borgerservice' mål er at engagere og styrke borgerne. Slagelse Biblioteker & Borgerservice er et sted, hvor du møder viden og kultur formidlet gennem personalet, vores udstillinger eller vores arrangementer og som alt sammen gør borgerne mere oplyste, bedre rustet til hverdagen eller følelsen af at høre til.  Læs mere i Slagelse Bibliotekernes strategi 2020/21