Mødelokaler

Mangler din forening et lokale til jeres næste møde?

MØDEBOOKING ER MIDLERTIDIGT LUKKET!!!
Vi er ved at skifte system, så man kan pt. ikke booke lokaler.
Vend tilbage senere.

Slagelse Biblioteker & Borgerservice råder over mødefaciliteter, som efter nærmere retningslinier kan udlånes til kommunens foreninger og institutioner.

OBS: Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forbindelse med hindring af smittespredning af COVID19. Mødelokalerne er derfor foreløbigt underlagt følgende retingslinjer: 

 • Bord- og stoleopstilling i mødelokalerne må IKKE ændres
   
 • Al mødeaktivitet kræver gyldigt coronapas, hvilket I som brugere af lokalet har ansvaret for 

For at sikre mulighed for afstand er der fremsat nye begrænsninger på antal personer, der må opholde sig i mødelokalerne. Se følgende: 

Mødelokaler - Slagelse Bibliotek: 

 • Mødelokale 1: 10 personer
 • Mødelokale 2: 10 personer
 • Havestuen: 10 personer
 • IT-lokalet: 15 personer
 • Store sal: 78 personer (kun muligt at leje med biografopstilling)

Mødelokaler - Korsør Bibliotek

 • Mødelokale 1: 10 personer
 • IT-lokalet: 10 personer
 • Salen: 38 personer

Mødelokaler - Skælskør Bibliotek

 • Store sal: 70 personer (kun muligt at leje med biografopstilling)
 • IT-lokalet: 10 personer
 • Mødelokale 3: 8 personer

OBS: Husk at holde minimum 1 meters afstand til hinanden! 

Specielle forhold: 

 • Ved aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, råb, skuespil m.v. bør holdes mindst 2 meters afstand og 4 m2 gulvareal pr. deltager efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 
 • Ligeledes bør sikres mindst 2 meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forrest række af tilhørere. 

  Generelt: 

  Generelt skal alle have særligt fokus på rengøring af håndtag, gelændere, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, computere og tablets, redskaber som hyppigt berøres af mange. 

  • Husk at lufte ud i forbindelse med brug af lokale.
  • Efter brug af lokale skal al affald placeres i de respektive affaldsspande på gangen udenfor lokalet. 

  Kontakt Slagelse Bibliotek & Borgerservice, sekretariat for yderligere vejledning og generel information om, hvordan du skal forholde dig til COVID-19, når du bruger mødelokalerne. 

  Information ifm. leje og brug af mødelokaler

  Kommercielle virksomheder og foreninger der er hjemmehørende uden for Slagelse kommune, kan leje lokaler til arrangementer af alment oplysende karakter.

  Lokalerne kan ikke benyttes til selskaber eller arrangementer af privat karakter.

  Der er mulighed for at booke lokaler på Bibliotek & Borgerservice i Korsør, Skælskør og Slagelse.                                             

  Booking af et lokale kan ske via: xxx (midlertidigt lukket)

  Foreningen / institutionen skal oprettes som bruger.

  Når du har foretaget en lokalebooking, går en e-mail til det pågældende bibliotek. Du vil senere modtage en bekræftelse på din booking.

  Har du brug for at kontakte ét af bibliotekerne i forbindelse med booking af et mødelokale, finder du de nødvendige kontakt-oplysninger på Borgerportalen.

  Kantinen kan tilbyde mødeservicering for kommunale afdelinger der bruger mødelokalerne i tidsrummet kl. 8.30 – 16 på hverdage. Andre brugere af lokalerne, fx foreningsbrugere efter Folkeoplysningsloven, kan desværre ikke gøre brug af denne ordning. Dette har juridiske årsager. Der henvises i stedet til muligheden for at låne det lille køkken i Stenstuegade 3, stuen.

  Ved forplejning kan du kontakte Køkkenet Slagelse Kommune, tlf. 58 57 31 25, mobil 29 32 55 33 eller mail kantineslgraadhus@slagelse.dk.
   

  Priser for leje af lokaler

  Alle lokaler: Foreninger, oplysningsforbund og institutioner i Slagelse Kommune

  • Gratis

  Mødelokaler/faglokaler uden for folkeoplysningslovens rammer

  • 137 kr. pr. time

  Stor mødesal: Uden for folkeoplysningslovens rammer

  • 190 kr. pr. time

  It-undervisningslokale: foreninger mv. hjemmehørende udenfor Slagelse Kommune

  • 621 kr. pr. time

  Kommercielle og entregivende arrangementer

  • 449 kr. pr. time

  Ønskes der flere serviceydelser af bibliotekets personale

  • 603 kr. pr. time

  Ved yderligre spørgsmål til lån og leje af mødelokaler kontakt:

  Slagelse Biblioteker & Borgerservice 

  Mail: bibborger@slagelse.dk

  Tlf.: 58 57 57 57