Mødelokaler

Mangler din forening et lokale til jeres næste møde?

Slagelse Biblioteker & Borgerservice råder over mødefaciliteter, som efter nærmere retningslinier kan udlånes til kommunens foreninger og institutioner.

OBS: Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forbindelse med hindring af smittespredning af COVID19. Mødelokalerne er derfor foreløbigt underlagt følgende retingslinjer: 

 • Bord- og stoleopstilling i mødelokalerne må IKKE ændres
   
 • Al mødeaktivitet kræver gyldigt coronapas, hvilket I som brugere af lokalet har ansvaret for 

Tjek af coronapas:
Coronapasset kan vises både digitalt og analogt. Der skal vises gyldigt ID fx sundhedskort, pas, kørekort.
Et coronapas ved vaccination er først gyldigt, 14. dage efter sidste vaccinationsstik. Alternativt kan der vises en negativt test.
Testen skal være foretaget inden for de sidste 72 timer. Det kan være en kviktest eller en PCR-test der vises digitalt eller analogt. Dokumentation ved tidligere smittet, inden for de seneste 14 – 180 dage.

For at sikre mulighed for afstand er der fremsat nye begrænsninger på antal personer, der må opholde sig i mødelokalerne. Se følgende: 

Mødelokaler - Slagelse Bibliotek: 

 • Mødelokale 1: 10 personer
 • Mødelokale 2: 10 personer
 • Havestuen: 10 personer
 • IT-lokalet: 15 personer
 • Store sal: 78 personer (kun muligt at leje med biografopstilling)

Mødelokaler - Korsør Bibliotek

 • Mødelokale 1: 10 personer
 • IT-lokalet: 10 personer
 • Salen: 38 personer

Mødelokaler - Skælskør Bibliotek

 • Store sal: 70 personer (kun muligt at leje med biografopstilling)
 • IT-lokalet: 10 personer
 • Mødelokale 3: 8 personer

OBS: Husk at holde minimum 1 meters afstand til hinanden! 

Specielle forhold: 

 • Ved aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, råb, skuespil m.v. bør holdes mindst 2 meters afstand og 4 m2 gulvareal pr. deltager efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 
 • Ligeledes bør sikres mindst 2 meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forrest række af tilhørere. 

  Generelt: 

  Generelt skal alle have særligt fokus på rengøring af håndtag, gelændere, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, computere og tablets, redskaber som hyppigt berøres af mange. 

  • Husk at lufte ud i forbindelse med brug af lokale.
  • Efter brug af lokale skal al affald placeres i de respektive affaldsspande på gangen udenfor lokalet. 

  Kontakt Slagelse Bibliotek & Borgerservice, sekretariat for yderligere vejledning og generel information om, hvordan du skal forholde dig til COVID-19, når du bruger mødelokalerne. 

  Information ifm. leje og brug af mødelokaler

  Kommercielle virksomheder og foreninger der er hjemmehørende uden for Slagelse kommune, kan leje lokaler til arrangementer af alment oplysende karakter.

  Lokalerne kan ikke benyttes til selskaber eller arrangementer af privat karakter.

  Der er mulighed for at booke lokaler på Bibliotek & Borgerservice i Korsør, Skælskør og Slagelse.                                             

  Booking af et lokale kan ske via Borgerportalen. (klik her)

  Foreningen / institutionen skal oprettes som bruger.

  På Borgerportalen kan du finde:

  • et regelsæt for benyttelse af lokalerne,
  • en vejledning i booking af lokaler og
  • se hvilke muligheder de enkelte biblioteker har for forplejning i forbindelse med møder.

  Når du har foretaget en lokalebooking, går en e-mail til det pågældende bibliotek. Du vil senere modtage en bekræftelse på din booking.

  Har du brug for at kontakte ét af bibliotekerne i forbindelse med booking af et mødelokale, finder du de nødvendige kontakt-oplysninger på Borgerportalen.
   
  Ønsker du forplejning til dit møde kan du kontakte Køkkenet Slagelse Kommune, som leverer mad og drikke til møder. tlf. 58 57 31 25, mobil 29 32 55 33 eller mail kantineslgraadhus@slagelse.dk.
   

  Priser for leje af lokaler

  Alle lokaler: Foreninger, oplysningsforbund og institutioner i Slagelse Kommune

  • Gratis

  Mødelokaler/faglokaler uden for folkeoplysningslovens rammer

  • 135 kr. pr. time

  Stor mødesal: Uden for folkeoplysningslovens rammer

  • 188 kr. pr. time

  It-undervisningslokale: foreninger mv. hjemmehørende udenfor Slagelse Kommune

  • 614 kr. pr. time

  Kommercielle og entregivende arrangementer

  • 444 kr. pr. time

  Ønskes der flere serviceydelser af bibliotekets personale

  • 596 kr. pr. time

  Ved yderligre spørgsmål til lån og leje af mødelokaler kontakt:

  Slagelse Biblioteker & Borgerservice 

  Mail: bibborger@slagelse.dk

  Tlf.: 58 57 57 57