Betaling af gebyrer og erstatninger

07.01.22
Fra den 10. januar 2022 skal nye gebyrer og erstatninger på Slagelse Biblioteker og Borgerservice betales til Slagelse Kommunes opkrævningsafdeling i Mit Betalingsoverblik.

Alle gebyrer og erstatninger er overflyttet til betaling i MIT BETALINGSOVERBLIK

Kan jeg betale mine mellemværender på biblioteket?
Du kan kun betale dine mellemværender til Slagelse Kommunes opkrævningsafdeling i MIT BETALINGSOVERBLIK.
Du kan se en oversigt over dine biblioteks-mellemværender på bibliotekets app ’Biblioteket’, på ’Min konto’ på hjemmesiden og på automaterne i bibliotekerne.

Hvad er Slagelse Kommunes MIT BETALINGSOVERBLIK?
MIT BETALINGSOVERBLIK er en selvbetjeningsløsning, som viser al gæld og mellemværender til Slagelse Kommune i et samlet overblik.

Hvordan bruger jeg MIT BETALINGSOVERBLIK?
Du logger på MIT BETALINGSOVERBLIK fra ’Min konto’ på bibliotekets hjemmeside og du skal bruge NemID/MitID til at logge ind. Hvis du er fritaget for digitalpost, vil du modtage opkrævning af mellemværender med post.

Kan jeg se alle mine mellemværender med biblioteket i MIT BETALINGSOVERBLIK?
Du kan se og betale alle dine biblioteks-mellemværender i MIT BETALINGSOVERBLIK. Du vil også kunne se denne oversigt på app, hjemmeside og automater – dog ikke eventuelle rykker-gebyrer pålagt af Slagelse Kommunes opkrævningsafdeling.

Hvad sker der, hvis jeg afleverer lånte materialer for sent?
Du får en påmindelse på mail eller sms tre dage før lånetiden udløber og en hjemkaldelse på femte dagen efter afleveringsfristens udløb. Hvis du ikke afleverer snarest, efter den sidste besked, bliver der ved aflevering beregnet et gebyr i MIT BETALINGSOVERBLIK. Hvis du stadig ikke afleverer de lånte materialer, bliver der, en måned efter afleveringsfristens udløb, udskrevet en regning og et regningsgebyr i MIT BETALINGSOVERBLIK. Regningen bliver sendt til din Digitale Postkasse fra MIT BETALINGSOVERBLIK. Hvis du er fritaget for digital post bliver der sendt en regning med indbetalingskort til din adresse.

Hvorfor står der at jeg mangler at betale på ’Min konto’?
Hvis du har betalt mellemværende på MIT BETALINGSOVERBLIK kan der gå op til 72 timer inden mellemværende bliver slettet fra din lånerstatus. Evt. blokering fjernes ved fremvisning af betalingskvittering fra MIT BETALINGSOVERBLIK.

Hvad sker der hvis jeg ikke betaler mit mellemværende?
Det er vigtigt, at du kontakter biblioteket hvis du mener der er sket en fejl ved tilskrivning af dit mellemværende.  Kontaktoplysninger til biblioteket på bibborger@slagelse.dk eller telefon 58575757.

Der bliver oprettet et mellemværende i MIT BETALINGSOVERBLIK hvis du afleverer for sent eller slet ikke afleverer. Den bliver sendt til din digitale postkasse med en betalingsfrist på 30 dage. Hvis betaling ikke sker inden for de 20 dage bliver der fremsendt en rykker. Vær opmærksom på at opkrævningsafdelingen følger gebyrlovens satser for rykkergebyrer.

Kan jeg undgå at få rykkergebyrer?
Du kan tilmelde MIT BETALINGSOVERBLIK til betalingsservice – så undgår du at få rykkere fra kommunens opkrævningsafdeling.
Brug bibliotekets app ’Biblioteket’, sms eller mail til at få besked om snarlig afleveringsfrist – så undgår du at få biblioteksgebyrer! Opdater dine personlige oplysninger HER

Jeg vil klage over en regning fra biblioteket
Vil du klage over en regning skal du sende en mail til bibborger@slagelse.dk eller ringe til 58575757.

Jeg har spørgsmål til et rykkergebyr
Hvis du har spørgsmål til et rykkergebyr skal du kontakte Slagelse Kommunes opkrævningsafdeling på telefon 58573600