Reglement og servicedeklaration

Regler for benyttelse af Slagelse Biblioteker & Borgerservice

Alle kan frit benytte bibliotekernes tilbud. Hvis du ønsker at låne materialer med hjem, skal du meldes ind som låner.

Indmeldelse 
Du skal vise dit sundhedskort, når du meldes ind som låner på biblioteket. Dine oplysninger skrives ind i lånerfortegnelsen.
Sundhedskortet fungerer som lånerkort med en 4-cifret pinkode, som du selv vælger. Koden er personlig.
Har du ikke et sundhedskort, skal du ved indmeldelse vise pas, opholdstilladelse eller anden billedlegitimation. 
Er du under 18 år eller umyndig, skal dine forældre eller værge udfylde en indmeldelsesblanket, hvor de skriver under på, at de hæfter for alle lån og gebyrer. 
Institutioner og firmaer kan blive indmeldt på biblioteket. Den ansvarlige leder skal udfylde en indmeldelsesblanket, hvor de skriver under på, at de hæfter for alle lån og gebyrer.

Lånerkort 
Alle, der ønsker det, kan få et lånerkort, som anvendes i stedet for sundhedskortet. Kort og pinkode er personlig. Hvis du glemmer din pinkode, skal du vise legitimation for at få en ny kode.

Selvbetjening ved udlån
De materialer, du ønsker at låne med hjem, skal udlånes på bibliotekernes automater. Lånetiden for hvert materiale står på din udlånskvittering. Tjek, at alle lånte materialer er anført på kvitteringen, og at de er komplette. Gør personalet opmærksom på fejl eller mangler. 

Selvbetjening ved aflevering
Aflevering af dine lån sker normalt på bibliotekernes automater. Tjek, at alle materialer er anført på din kvittering, som er din dokumentation for afleveringen. Vi anbefaler at gemme kvitteringen.
Efter lukketid kan du i Korsør og Skælskør aflevere i bibliotekernes postindkast. Aflevering sker på eget ansvar. Du får ikke kvittering, og afleveringen registreres først på næste åbningsdag. Postindkastet kan være lukket i særlige tilfælde, f.eks. til nytår. 
På sidste udlånsdag er rettidig aflevering inden lukketid på dit lokale bibliotek. Datoen fremgår af din udlånskvittering, men kan også ses på vores hjemmeside www.slagelsebib.dk eller mobil-app: Biblioteket.

Gebyrer
Afleverer du for sent, skal du betale et gebyr, som beregnes pr. udlånssdato, ikke pr. materiale. Lån på forskellige datoer udløser hvert sit gebyr. Din låneret inddrages, hvis du skylder 200 kr. eller mere for gebyrer. Du betaler dit gebyr via. Mit Betalingsoverblik er en selvbetjeningsløsning der samler alle mellemværender og gæld til Slagelse Kommune i ét samlet overblik. Læs mere om gebyrbetaling HER
Se de gældende gebyrtakster på vores hjemmeside www.slagelsebib.dk/takstblad.

Erstatning af lånte materialer
Du er ansvarlig for de materialer, du låner. Hvis de beskadiges, mistes eller ikke afleveres, skal de erstattes. Erstatningsprisen er normalt bibliotekets indkøbspris plus 50 kr. til biblioteksklargøring. Har du betalt erstatning for et forsvundet materiale, som du finder inden for 6 måneder, kan du aflevere det og få refunderet erstatningsprisen, men ikke et evt. gebyr. Tilbagebetalingen vil ske til NemKonto inden for 7 dage.
Vær opmærksom på at bibliotekets indkøbspris på dvd’er, cd-rom og andre elektroniske materialer er væsentligt højere end butikspriserne, fordi biblioteket betaler for retten til at udlåne materialet. 

Afspilningsudstyr
Slagelse Biblioteker & Borgerservice påtager sig intet ansvar for evt. skader, som brug af bibliotekets elektroniske materialer måtte forvolde på edb-udstyr eller andet afspilningsudstyr.

Kopi og print
Slagelse Biblioteker & Borgerservice stiller kopi- og printfaciliteter til rådighed. 
Se de gældende priser for kopi og print på vores hjemmeside www.slagelsebib.dk/takstblad

Borgerservice
Ved personlig henvendelse skal du altid medbringe dit sundhedskort. I nogle tilfælde kan der være krav om yderligere legimation, såsom gyldigt pas/kørekort eller opholdstilladelse.

Biblioteket og dine data
Som låner på Slagelse Biblioteker og Borgerservice har vi registreret data om dig og dine lån, reserveringer og evt. mellemværender. 
Oplysninger om hvilke materialer, du har lånt, slettes efter en periode på 31 dage. Vi opbevarer oplysninger om evt. gebyrer og erstatninger indtil de er betalt.
Data om dine udlån bruges i anonymiseret form til statistik, anbefalinger mm.
Du kan få din lånerregistrering slettet, hvis du ønsker det. Det kræver dog at du ikke har nogen hjemlån, og at du ikke har noget økonomisk udestående med os.

Kort til sidst 
Du skal altid meddele skift af mobilnummer eller email-adresse.
Fortæl os, hvis du opdager at et materiale er defekt (f.eks. en bog med løse sider eller en film, som ikke kan afspilles).
Kontakt personalet hvis tyverialarmen udløses, når du forlader biblioteket.
Du skal tage hensyn til andre besøgende og følge personalets anvisninger. Generende adfærd kan resultere i bortvisning/karantæne.

Godkendt af Kultur- & fritidsudvalget / november 2018

Se "Takstblad" for gebyrer og andre ydelser her 
og spørgsmål & svar: ...om gebyrer og erstatninger her

Poser
Biblioteket har ikke længere plastposer til udlevering i forbindelse med lån af bibliotekets materialer. Vi har i stedet indført muleposer af stof, der kan lånes.
Der er en måneds lånetid på muleposerne og de afleveres på samme måde som andet materiale.