Reglement

Regler for benyttelse af Slagelse Bibliotekerne

Indmeldelse
Alle der ønsker at blive meldt ind på biblioteket, skal vise sit sundhedskort. Oplysningerne herfra skrives ind i bibliotekets lånerbase.
Sundhedskortet fungerer som lånerkort sammen med en firecifret pinkode, du selv vælger, når du melder dig ind. Pinkoden er personlig og bør ikke udleveres til andre.
For alle der ikke er personligt myndige, skal forældre eller værge desuden udfylde og underskrive en indmeldelsesblanket, hvor de skriver under på, at de hæfter for alle lån.
Har du ikke et sundhedskort, skal du ved indmeldelse vise pas, opholdstilladelse eller anden billedlegitimation.
Institutioner og firmaer kan også indmeldes på biblioteket. Indmeldelsesblanket skal udfyldes af institutionens/firmaets leder, der skriver under på at institutionen/firmaet hæfter for alle lån.
Der udstedes et lånerkort.

Lånerkort
Alle der ønsker det, kan i stedet for at benytte sundhedskortet som lånerkort, få et særligt lånerkort. Lånerkortet og pinkoden er personlig, og bør ikke overdrages til andre.
Glemmer du din pinkode skal du vise to forskellige slags legitimation for at få en ny.
Husk at meddele hvis du mister dit lånerkort. Et erstatningskort koster 20 kroner.
Når du er registreret som bruger på et af Slagelse Bibliotekerne, kan kortet bruges på alle kommunens biblioteker og på de services biblioteket tilbyder på internettet. For nogle af de internetbaserede materialer gælder det dog, at man skal bo i Slagelse Kommune for at få adgang.
Biblioteket kan inddrage din ret til at låne, hvis lånereglerne ikke overholdes. Dette kan for eksempel ske hvis du leverer lånte materialer tilbage i beskadiget stand, og det sker automatisk hvis du skylder 200 kroner eller mere i gebyr.

Selvbetjening
Lån og aflevering af alle materialer sker på bibliotekernes selvbetjeningsautomater. Alle materialer skal udlånes, inden du forlader biblioteket. Lånetiden på det enkelte materiale står på udlånskvitteringen, som du får når du låner.
Husk altid, uanset om du låner eller afleverer, at tjekke om alle lånte eller afleverede materialer er anført på kvitteringen. Se også efter at alle lånte materialer er komplette. Gør personalet opmærksomme på det, hvis et materiale har fejl eller mangler.

Ubemandet bibliotek i Skælskør
Alle, der har et sundhedskort eller lånerkort. Du behøver ikke være meldt ind som låner for at komme ind på biblioteket. Du skal dog være indmeldt før, du kan låne materialer med hjem. Du kan blive indmeldt i den bemandede åbningstid uanset i hvilken kommune du er bosat. Du skal benytte indgangen ved parkeringspladsen for at lukke dig ind i den selvbetjente åbningstid. Her skal du indsætte dit sundhedskort eller lånerkort i tastaturet ved siden af døren, derefter låser døren op, og du kan gå ind. Du kan også komme ind ved at taste dit CPR- eller lånekortnummer på touch-skærmen.Vær opmærksom på at det ikke er tilladt at lukke andre med ind på dit sundhedskort eller lånerkort. Hvis du lukker andre ind og de opfører sig uhensigtsmæssigt bliver du udelukket fra brug af biblioteket. Udelukkelse fra biblioteket sker uden forudgående kontakt til bibliotekets brugere.
Obs! Når du lukker dig ind, bliver du registreret med navn og adresse. Af hensyn til din tryghed og for at undgå tyveri og hærværk er der overvågning ved indgangspartiet og i selve biblioteket.

Biblioteket på nettet
www.slagelsebib.dk kan du se hvad du har lånt og hvornår det skal afleveres. Du kan forny lån, hvis ikke det lånte er reserveret af andre, du kan se hvad du har i bestilling, betale gebyrer og erstatninger. Du skal bruge dit lånernummer (cpr-nummer) og din pinkode, når du vil benytte biblioteket på nettet.

Aflevering
Rettidig aflevering er inden bibliotekets lukketid på sidste afleveringsdag. Sidste afleveringsdag fremgår af udlånskvitteringen og kan findes på www.slagelsebib.dk. Bibliotekets lukketid regnes for det bibliotek eller bibliotekspunkt, hvor afleveringen sker. Tjek altid, at alt afleveret materiale er registreret på afleveringskvitteringen. Kvitteringen bør opbevares i to måneder.
Efter lukketid kan der afleveres i bibliotekernes postindkast. Aflevering sker på brugerens eget ansvar. Der gives ikke kvittering og registrering af afleveringen sker først på næste ordinære åbningsdag.
Postkasser er lukkede mellem jul og nytår, for at undgå hærværk.

Gebyrer
Hvis lånetiden overskrides skal du betale et gebyr. Gebyret beregnes per udlånsdato, ikke per lånt materiale. Når du afleverer i selvbetjeningsautomaterne påføres gebyret automatisk din lånerstatus, og beløbet fremgår af afleveringskvitteringen. Kontakt personalet for at betale, eller betal på www.slagelsebib.dk. Biblioteket udsender en hjemkaldelse, når lånetiden er overskredet med mellem en og to uger. Gebyret tilskrives straks lånetiden overskrides, uafhængigt af denne hjemkaldelse. Din låneret inddrages automatisk, hvis du skylder 200 kroner eller derover i gebyr. Afvikles gebyrerne ikke, overgår inddrivelse af beløbet til Finans og Betaling, Slagelse Kommune.

Se "Takstblad" for gebyrer og andre ydelser her

Erstatning af lånte materialer
Du er altid ansvarlig for de materialer du låner. Hvis materialerne beskadiges, mistes, eller af anden grund ikke afleveres, skal de erstattes. Erstatningsprisen er normalt bibliotekets indkøbspris plus 50 kroner til biblioteksklargøring.
Vær opmærksom på at bibliotekernes indkøbspris på dvd’er, cd-rom og andre elektroniske materialerer væsentligt højere end almindelige butikspriser, da biblioteket i indkøbsprisen betaler for retten til at udlåne materialet. Erstatningsprisen på elektroniske materiale er derfor meget høj.

Se særregler for erstatning www.slagelsebib.dk

Ansvar
Slagelse Bibliotekerne påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, brug af bibliotekets elektroniske materialer, måtte forvolde på edb-udstyr eller andet afspilningsudstyr.

Kort til sidst
- Husk at meddele os hvis du skifter mobilnummer eller email-adresse.
- Kontakt personalet hvis tyverialarmen udløses når du forlader biblioteket.
- Fortæl os, hvis du opdager at et lånt materiale er defekt – fx hvis en bog har løse sider eller en film
ikke kan afspilles.