...om gebyrer og erstatning

Find svar på spørgsmål vedrørende gebyrer og erstatning.

Skal jeg betale gebyr, hvis jeg ikke afleverer til tiden?
Ja, det kan koste helt op til 230 kr. hvis du bliver meget forsinket. Se mere i takstbladet.

Hvad sker der, hvis jeg afleverer lånte materialer for sent?
Du får en påmindelse på mail eller sms tre dage før lånetiden udløber og en hjemkaldelse på femte dagen efter afleveringsfristens udløb. Hvis du ikke afleverer snarest, efter den sidste besked, bliver der ved aflevering beregnet et gebyr i MIT BETALINGSOVERBLIK. Hvis du stadig ikke afleverer de lånte materialer, bliver der, en måned efter afleveringsfristens udløb, udskrevet en regning og et regningsgebyr i MIT BETALINGSOVERBLIK. Regningen bliver sendt til din Digitale Postkasse fra MIT BETALINGSOVERBLIK. Hvis du er fritaget for digital post bliver der sendt en regning med indbetalingskort til din adresse.

Skal jeg betale gebyr, hvis jeg afleverer efter lukketid på sidste rettidige afleveringsdag?
Hvis du afleverer gennem brevsprækken i Korsør eller Skælskør, efter biblioteket er lukket, bliver materialet først afleveret i vores system næste morgen. Derfor skal du betale gebyr.

Hvordan betaler jeg?
Du kan kun betale dine mellemværender til Slagelse Kommunes opkrævningsafdeling i MIT BETALINGSOVERBLIK.
Du kan se en oversigt over dine biblioteks-mellemværender på bibliotekets app ’Biblioteket’, på ’Min konto’ på hjemmesiden og på automaterne i bibliotekerne.
Se mere om betaling HER

Hvor meget må jeg skylde?
Hvis du skylder 200 kr. eller mere, bliver du blokeret og kan ikke længere låne.

Hvorfor er mit lånerkort blokeret?
Der kan være flere grunde til at kortet er blokeret. Det kan være fordi du skylder 200 kr. eller mere, men du kan også være blevet spærret fordi du har glemt dit lånerkort i en selvbetjeningsautomat eller du har tastet forkert pinkode ind for mange gange. Henvend dig til personalet.

Jeg har desværre mistet eller fået ødelagt et biblioteksmateriale. Hvad koster det?
Det koster det, som det koster biblioteket at genanskaffe materialet. Dvs. prisen plus 50 kr. til biblioteksklargøring (indbinding, chip osv.).
Bemærk, at hvis det drejer sig om en DVD eller et spil kan erstatningsprisen være langt højere end butiksprisen. De kan nemt koste 1000 kr. eller mere, så pas godt på dem.
Finder du materialet indenfor seks måneder efter du har betalt erstatning og er det i god stand, kan du få erstatningen tilbage. Eventuelle gebyrer får du dog ikke tilbage.

Hvorfor er bibliotekets film og spil så dyre at erstatte?
Biblioteket skal betale en særlig høj pris, når vi køber spil og film. Det skyldes en bestemmelse i ophavsretsloven, der siger, at bibliotekerne kun må udlåne film og spil, hvis de er godkendt til udlån, og biblioteket har betalt for retten til at udlåne disse materialer. Erstatningsprisen er derfor meget højere end den pris, materialet kan købes til i butikkerne.

Hvad er særregler for erstatning?
Normalt erstattes et materiale med indkøbsprisen + 50 kroner til biblioteksklargøring. Hvis der er tale om ældre eller sjældne materialer eller hvis der er tale om en del af et flerbindsværk kan biblioteket dog fastsætte en højere erstatningspris.