Takstblad

Gebyrer og takster for benyttelse af tilbud på Slagelse Biblioteker & Borgerservice.

Gebyrer ved for sen aflevering
Børn (0-13 år)
8-14 dage for sent 25,00 kr.
15-30 dage for sent 55,00 kr.
31 dage eller mere for sent 120,00 kr.

Voksne (14 år+)
8-14 dage for sent 60,00 kr.
15-30 dage for sent 120,00 kr.
31 dage eller mere for sent 230,00 kr.

Nyt lånerkort 20,00 kr.

Betaling
Læs mere omkring betaling af gebyrer HER.

Gebyrer er maksimum beløb fastlagt i henhold til bestemmelserne i bibliotekslov (LBK. 100 af 30/01/2013, §21).   

Fotokopier    
Sort-hvid  A4 / A3
2 kr.  
Farve A4 / A3          
5 kr.  

Print fra PC  
2 kr.  

Leje af lokaler    
Alle lokaler: Foreninger, oplysningsforbund og institutioner i Slagelse Kommune    
Gratis

Alm. mødelokaler/faglokaler: Uden for folkeoplysningslovens rammer  
123 kr.  pr. time

Stor mødesal: Uden for folkeoplysningslovens rammer  
171 kr.  pr. time

It-undervisningslokale: Foreninger mv. hjemmehørende udenfor Slagelse Kommune  
559 kr.  pr. time

Alle lokaler: Kommercielle og entrégivende arrangementer, yderligere   
404 kr.  pr. time

Ønskes serviceydelse (bordopstilling mv.) af bibliotekets personale, yderligere  
542 kr.  pr. time