Takstblad

Gebyrer og takster for benyttelse af tilbud på Slagelse Biblioteker & Borgerservice

Gebyrer ved for sen aflevering
Børn (0-13 år)
1-7 dage for sent 10,00 kr.
8-14 dage for sent 25,00 kr.
15-30 dage for sent 55,00 kr.
31 dage eller mere for sent 120,00 kr.

Voksne (14 år+)
1-7 dage for sent 20,00 kr.
8-14 dage for sent 60,00 kr.
15-30 dage for sent 120,00 kr.
31 dage eller mere for sent 230,00 kr.

Nyt lånerkort 20,00 kr.
 

Betaling kan foregå med dankort via bibliotekernes hjemmeside, på app "Biblioteket" med MobilePay eller på Slagelse Biblioteker & Borgerservice.

Hvis gebyrer over 200 kr. ikke betales, kan mellemværendet overgå til inddrivelse og evt. lønindeholdelse via Slagelse Kommunes Opkrævningsafdeling.
De heraf følgende omkostninger (f.eks. inkassogebyrer) betales af brugeren.
 

Gebyrer er maksimum beløb fastlagt i henhold til bestemmelserne i bibliotekslov (LBK. 100 af 30/01/2013, §21).   

 

Fotokopier    
Sort-hvid  A4 / A3
2 kr.  
Farve A4 / A3          
5 kr.  

Print fra PC  
2 kr.  

  
Leje af lokaler    
Alle lokaler: Foreninger, oplysningsforbund og institutioner i Slagelse Kommune    
Gratis

Alm. mødelokaler/faglokaler: Uden for folkeoplysningslovens rammer  
123 kr.  pr. time

Stor mødesal: Uden for folkeoplysningslovens rammer  
171 kr.  pr. time

It-undervisningslokale: Foreninger mv. hjemmehørende udenfor Slagelse Kommune  
559 kr.  pr. time

Alle lokaler: Kommercielle og entrégivende arrangementer, yderligere   
404 kr.  pr. time

Ønskes serviceydelse (bordopstilling mv.) af bibliotekets personale, yderligere  
542 kr.  pr. time