Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:30

Om retspsykiatri

Hovedparten af patienter med dom til behandling (eller, en retslig foranstaltning), behandles ambulant i almenpsykiatrien. Omkring en fjerdedel behandles i retspsykiatrien. Disse mennesker har for en stor dels vedkommende svær psykisk sygdom og har begået personfarlig kriminalitet. De har ikke selv valgt behandlingen, og det er en særlig udfordring når personalet i samarbejde med den enkelte skal støtte vedkommende i at finde vej til et godt og meningsfuldt liv. For mange er dette en længere proces, der tager udgangspunkt i håbene og drømmene for fremtiden.

Arrangementet har fokus på at give et mere nuanceret billede omkring retspsykiatriens arbejde.

Du kan også høre om, hvad der sker på de lukkede retspsykiatriske afdelinger, og hvordan et forløb for en retspsykiatrisk patient kan se ud.  

Program

”Om retspsykiatri”

v. Per Balling, ledende overlæge, Afdeling for Retspsykiatri, Region Sjælland og Pia Stranges, ledende oversygeplejerske, Afdeling for Retspsykiatri, Region Sjælland.
Arrangør: Slagelse Biblioteker og borgerservice og PsykInfo. 

Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding via. https://www.tilmeld.dk/omretspsykiatri/arrangementet.html