Claus
Jensen

Faglig koordinator for Materialeflow
Bibliotek:
Afdeling:
Telefon:
26306660
Arbejdsområder:
Alsidig bibliotekar

Ansvarlig for anskaffelse, opbevaring og kassation af materialer
Biblioteksfaglig sparring til kolleger og ledelse
Udlånsvagter og sorteringsvagter – mest i Slagelse 
Arrangementsafvikling og deltagelse i arrangementer
Hjælper med teknik og elektronik
+ alt det andet