Lektørudtalelse

Forfatter: Carsten Güllich-Nørby

Kort om bogen

Otte eksperter i dansk klassisk musik tager læseren med på en musikalsk rejse gennem 150 år i dansk tonekunst med fokus på komponister og værker. Til dig, der har passion for klassisk musik

Beskrivelse

Om bogen lyder det i indledningen: "Denne udgivelse er en fejring af forlagets jubilæum og en oplagt mulighed for at genbesøge gamle historier fra den klassiske musik i Danmark... Det jubilæum som hentydes til er de 150 år som er gået siden "en kreds af komponister og musikaktører" i 1871 stifter "Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik". Forlaget, der dengang kom til verden, hedder i dag "Edition-S". Blandt bidragene skriver Søren Schauser under overskriften "Det skal både være smukt og klogt - om partiturmusikken på Edition-S i det 20. århundrede". Sune Anderbergs bidrag har overskriften "Individualisterne - fordi ikke to komponister er ens i det nye årtusinde" og Ingborg Okkels "Når noder ikke er helt nok - om fænomenet grafisk notation i dansk musik". Sanne Krogh Groth skriver "Når ånden spiller med - komponistperformeren i det 21. århundrede" og Rasmus Holmboe "Se! Musikken spiller! - visuelle og koreografiske tendenser i dansk musik". Bogen har biografiske oplysninger om de otte forfattere og en liste over forlagets komponister

Vurdering

Jubilæumsbog, som fint favner fortid og nutid og perspektiverer fremtiden indenfor dansk klassisk musik

Andre bøger om samme emne

Om dansk klassisk musik findes bl.a. biografi-serien "Danske komponister", fx August Enna