Lektørudtalelse

Forfatter: Jytte Bræmer

Kort om bogen

Antologi om vejen til kvindernes valgret belyst gennem uddrag og citater fra aviser og folketingsdebatter mv. For alle med interesse for kvindesagshistorien

Beskrivelse

Bogen indeholder temaer som kvindernes måde at agere på ved deres første stemmeafgivelse, debatten forud for grundlovsændringen i 1915, de første kvindelige politikere, deres jomfrutaler og hjertesager, løn-og arbejdsvilkår og kvinder i offentlige embeder. Der er desuden bogen igennem korte portrætter af markante kvinder i kampen for at deltage i det politiske liv. En meget stor del af bogen er lange uddrag fra avisartikler, folketingsforhandlinger o.l. Teksten, der sammenkæder kilderne er ganske korte. Kun ved kvindeportrætterne er der længere tekster skrevet til bogen. Sparsomt illustreret

Vurdering

Bogen er båret af de meget lange kildeuddrag, og bogens egen tekst fungerer i de fleste kapitler mest som en kort sammenkædning af citaterne. Bogen afsluttes med et interview med tre kvinder, og bogen virker fragmentarisk og som et slags kludetæppe, der belyser emnet fra forskellige vinkler. Bogen er skrevet i et sprog for menigmand, men den får aldrig et helstøbt og sammenhængende præg

Andre bøger om samme emne

Her er det avisartikler, der i høj grad anvendes til at belyse emnet. Til sammenligning kan nævnes På lige fod, der nyligt er udkommet, og som anvender satiretegninger og -hæfter som afsæt for historien om vejen til kvinders valgret