• Bog

Demokrati uden kvinder?

Af Drude Dahlerup (2018)
Gennemgang af udviklingen i kvinders politiske repræsentation globalt og diskussion af hvilken betydning en kønsbalance i politik vil kunne få for udviklingen af mere ligestillede samfund

Henter beholdningsoplysninger.