Forfatter konkurrence for unge talenter!

07.02.17
I forbindelsen med udgivelsen af Kongen & Munken, skydes der en forfatter konkurrence i gang for kommunens elever i grundskolen og andre unge/voksne forfattere som kunne være interesserede.

Konkurrencen: 

For at deltage i konkurrencen, skal du skrive en novelle med Christian den 2. som hovedperson. Dog skal historien have en anden drejning end den originale. 

Sådan deltager du:

1. Du skal have læst fortællingen om Christian den 2. i "Kongen & Munken" 

2. Dernæst skal du digte en ny fortsættelse på Christians livshistorie ud fra et af følgende tre steder i fortællingen: 

 • a) I stedet for at Christian den 2. går med til at slå den svenske adel ihjel, idømmer han dem en kæmpe bøde for deres oprør og kætteri. Det giver ham en ny kapital til at betale for krigen og forfølge sine andre drømme og visioner om et dansk storrige (Kongen & Munken s. 42)
   
 • b) I stedet for at flygte til Nederlandende da Christian bliver afsat som konge af rigsrådet, flygter han til Gotland med hele den danske orlogsflåde og opbygger en kæmpe kapreflåde, der kontrollerer handlen i Østersøen (Kongen & Munken s. 53) 
   
 • c) I stedet for at tage imod invitationen om frit lejde og sejle med Kong Frederiks flåde tilbage til København, vælger Christian at blive i Oslo og kalder Frederik til forhandlinger dér! (Kongen & Munken s. 73) 

Betingelser: 

 • Historien skal afleveres som en word-fil, og den må max. fylde 50 sider.
 • Skriften skal være Arial 10 eller 12. 
 • Afleveringen skal være via mail: Skolekirketjeneste@gmail.com senest den 31. maj 2018. 

Vinderne får besked via mail fredag den 29. juni 2018. 

Præmier: 

Der er selvfølgelig flotte præmier på højkant for deltagerne i konkurrencen. 

 • Førsteræmien er for deltagerne fra grundskole er biografbilletter til hele deres klasse i Panorama Slagelse. 
 • For deltagende uden for grundskolen er førstepræmien et weekendophold for to på Dragsholm Slot, og andenpræmien en tur i biografen for hele familien. 

Konkurrencen udbydes som et samarbejde mellem Folkekirkens Skoletjeneste (SKKS) og Slagelse Bibliotek.