Videnskab.dk

Adgang
Fri adgang
Videnskab.dk bringer artikler researchet og skrevet af sidens uafhængige redaktion samt bidrag fra forskere.

Redaktionen leverer daglige forskningsnyheder og andet indhold, der med afsæt i videnskabens verden giver en aha-oplevelse og gør dig klogere. Videnskab.dk dækker forskningen bredt - fra kultur og samfund til teknologi og naturvidenskab.

Videnskab.dk henvender sig til alle, men har særligt fokus på unge og har som led heri etableret et subsite til undervisningsbrug.