ForfatterWeb

Adgang
Fri adgang
På ForfatterWeb finder du dansksprogede forfatterportrætter om børne- og voksenforfattere der er udgivet på dansk.

Der er adgang fra alle pcer på Slagelse Bibliotekerne. Du har adgang hjemmefra hvis du er meldt ind som låner på Slagelse Bibliotekerne og har folkeregisteradresse i Slagelse.