Det Kongelige Bibliotek

Adgang
Fri adgang
Gennem Det Kgl. Bibliotek har du adgang til en række spændende historiske samlinger digitalt.

Søg bl.a. i billedarkiver, historiske bogsamlinger og gamle danske aviser.
Alt fra luftfotos til butikskataloger

I Det Kgl. Biblioteks Digitale Samlinger har du adgang til en lang række historiske kildesamlinger direkte fra din computer. Du kan søge i:

 • Billedsamling
 • Boghistorisk samling
 • Dansk folkemindesamling
 • Danske aviser
 • Danske samlinger
 • Det nationale fotomuseums samlinger
 • Teatersamlingen
 • Håndskriftssamlingen
 • Judaistisk samling
 • Kortsamlingen
 • Luftfotosamlingen
 • Museet for Dansk Bladtegnings samling 
 • Musiksamlingen
 • MyArchive-tjenesten
 • Orientalsk Samling
 • Småtrykssamlingen 
 • Ældre samling af udenlandske tryk
 • Referencesamlingen i Diamanten
 • Temaer

Du kan også dykke ned i temaerne, hvor Det Kgl. Bibliotek har samlet historiske kilder inden for et givent emne. Bliv fx klogere om litteratur, musik og teater, folklore og dagligliv eller naturvidenskab set fra et historisk perspektiv.