Danmarkshistorien.dk

Adgang
Fri adgang
Danmarkshistorie fra oldtid til nutid samt leksikonartikler om historiske perioder, emner, personer og begivenheder.

Find kilder til Danmarks historie fra oldtiden og frem til i dag samt tematiske samlinger af materiale om bestemte emner som vikingetiden, arbejderbevægelsen 1872-1940, merkantilisme og danske tropekolonier, indvandring til Danmark efter 1945 og meget mere.

Danmarkshistorien.dk er udarbejdet af Aarhus Universitet.