Bibliotek.dk

Adgang
Fri adgang
På bibliotek.dk kan du søge og bestille materialer fra danske offentlige biblioteker. Det gælder folkebiblioteker, uddannelsesbiblioteker og universitets- / forskningsbiblioteker.

Du kan se hvad der er udgivet i Danmark, og hvad der findes på danske offentlige biblioteker - og du kan bestille det eller se hvilket bibliotek der har materialet hjemme. 
bibliotek.dk er altså ikke et bibliotek, men det er en database over hvad der findes på danske offentlige biblioteker. 
Send en bestilling til dit lokale bibliotek (uanset hvilket bibliotek der ejer materialet). Du vælger selv hvilket bibliotek du henvender dig til. Du skal hente materialet på det bibliotek du har valgt.

Adgang
https://bibliotek.dk/

Mere hjælp
https://vimeo.com/165859503

https://vimeo.com/165858601