Arkiv for Dansk Litteratur

Adgang
Fri adgang
Læs og søg i værker fra den danske litteraturhistorie fra middelalderen til det 20. årh.

Lige nu er der værker af 78 forfattere i basen. Du får adgang både til teksterne selv og til introduktioner om størstedelen af forfatterne.
ADL er et samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek og Det Dansk Sprog- og Litteraturselskab.