Om dette arrangement

Tid
16:30 - 17:30
Pris
Gratis
Bibliotek
Target

Livestream: Naturen som hjem og fællesskab

Mennesket er vokset ud af naturen. Vi er en del af den med krop og ånd. I dag er naturen dog nærmest reduceret til en ressource, et råstof for vores behov og nysgerrighed. Der er derfor brug for at erfare, at naturen er mere end det, hvis vi skal finde viljen til at beskytte vores klode mod klimaforandringer og naturødelæggelser. Vi skal genopdage naturen som det hjem og det fællesskab, som den er.

En måde at åbne for muligheden for dette møde mellem menneske og natur på er gennem nationalparker, hvor den vilde natur opretholdes og får lov at passe sig selv – og det gælder nogle steder også de dyr, der bliver sat ud. Men vi er ikke vant til vild natur, vi er vant til at den tøjles og tilrettelægges. Naturnationalparkerne er endt som en strid mellem uforsonlige holdninger, der i sidste ende afspejler forskellige forståelser af, hvad naturen er, og hvad vores rolle bør være i forhold til den.

Til denne livestream giver Mickey Gjerris et perspektiv på de politiske, etiske og filosofiske dimensioner, der spiller ind i menneskets forhold til naturen med udgangspunkt i diskussionerne om naturnationalparker i Danmark.

Det bliver et oplæg på 45 minutter efterfulgt af 15 minutters spørgsmål. Livestreamingen modereres af Noa Kjærsgaard Hansen. 

Foredraget er en del af Folkeuniversitets række med livestreams. 

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.