Læseklubber

For dig, der elsker at læse og snakke om litteratur og læseoplevelser.

I en læseklub kan man sammen diskutere handlingen i en god bog, udveksle meninger og tale om, hvordan bogen kan tolkes.

Biblioteket har en lang række tilbud til dig, der enten ønsker at være en del af en læseklub eller måske ønsker at starte din egen.

Bibliotekets læseklubber

Biblioteket er vært for 3-4 forskellige læseklubber med opstart forår og efterår. 

Læseklubberne har et overordnet tema eller emne, som der typisk sætter gode snakke og diskutioner i gang undervejs. 

I klubberne læser vi 3-4 bøger, der har et fælles tema, tilhører en bestemt litterær genre eller kommer fra et udvalgt forfatterskab. Derudover kan vi også finde på at se en film, gå til et foredrag eller tage på en udflugt, der på en eller anden måde passer til de bøger, vi har læst. Du er med til at bestemme.

Klubberne er sæsonklubber, og løber almindeligvis hen over enten efteråret eller foråret. Hver klub mødes fem til seks gange. Første møde er et introduktionsmøde, hvor I bydes velkommen, hilser på hinanden og får udleveret første bog.

Læseklubberne mødes en gang om måneden. Biblioteket skaffer bøger og sekundærlitteratur til klubberne og byder på kaffe og te.

Husk tilmelding

De enkelte af bibliotekets læseklubber er alle med tilmelding. Deltagerantallet ligger som regel på ca. 12.

Tilmelding sker ved direkte henvendelse på biblioteket eller via www.slagelsebib.dk, og i tilfælde af udsolgt kan du komme på venteliste.

Har du spørgsmål om læseklubber?

Hvis du vil vide mere om at være med i en læseklub eller hvornår vi starter nye læseklubber på, er du velkommen til at spørge bibliotekarerne i vores tre huse eller skrive til os på mail. 

Elin Holen Møller, ehmol@slagelse.dk 
Lone Arevad, loare@slagelse.dk
Mette Rasmussen, mettr@slagelse.dk 

Private læseklubber

Har du lyst til at starte din egen private læseklub, så hjælper vi dig gerne i gang. Klik her og læs vores guide

Private læseklubber er læseklubber, hvor deltagerne selv står for al planlægning.

Sådan starter du din egen læseklub

Biblioteket tilbyder hjælp til at bestille bøgerne. Læseklubben kan max. bestå af 35 personer.

De bøger man vil læse vælger gruppen selv, og det er også op til dem at finde ud af hvor og hvornår man mødes. Vi forsøger at skaffe det der ønskes, men nyere eller meget efterspurgte titler kan vi ikke altid klare.

Hver klub udvælger en kontaktperson, som bliver oprettet med et særligt Læseklub-lånerkort. Kontaktpersonen sørger for afhentning og aflevering af bøgerne.

Biblioteket hjælper dig i gang

Biblioteket hjælper naturligvis gerne med råd og vejledning undervejs. Vi hjælper dig også med at finde et lokale, hvis der skulle være brug for det.

Mangler du medlemmer til nye eller eksisterende private læseklubber hjælper biblioteket gerne med efterspørgslen på nye medlemmer.

Har du spørgsmål til start af privat læseklub? 

Kontakt faglig koordiantor Claus Jensen via mail: cljen@slagelse.dk 

 

Bogædernes logo

Bogæderne - en læseklub for 10-12-årige

Slagelse Biblioteker & Borgerservice har en læseklub for 4.-6. klasse og det er Byens Bedste Bogædere.

Elsker du gode bøger?
Kan du lide at snakke om, hvad du læser?
Går du i 4., 5. eller 6. klasse?

Læs mere om Bogæderne her

En gruppe mennesker i en læseklub

Hvis du drømmer om at starte eller deltage i en læseklub, giver vi her tips til, hvordan du skaber en god og inspirerende læseklub.

Gode råd og tips til at starte din egen læseklub. Læs mere her