Bibliotekets læseklubber

Til dig, der elsker at læse og snakke om gode bøger.

Kan du lide at læse og snakke med andre litteraturinteresserede om de bøger, du har læst? Så er vores læseklubber helt sikkert noget for dig.

I klubberne læser vi 3-4 bøger, der har et fælles tema, tilhører en bestemt litterær genre eller kommer fra et udvalgt forfatterskab. Derudover kan vi også finde på at se en film, gå til et foredrag eller tage på en udflugt, der på en eller anden måde passer til de bøger, vi har læst. Du er med til at bestemme.

Klubberne er sæsonklubber, og løber almindeligvis hen over enten efteråret eller foråret. Hver klub mødes fem til seks gange. Første møde er et introduktionsmøde, hvor I bydes velkommen, hilser på hinanden og får udleveret første bog.

Gå til information om efterårets læseklubber og tilmelding.

Hvis du vil vide mere om at være med i en læseklub, er du velkommen til at kontakte en af os på mail.

Mette Rasmussen, mettr@slagelse.dk
Elin Holen Møller, ehmol@slagelse.dk
Kirsten Kildegaard Rasmussen, kirsr@slagelse.dk