Lektørudtalelse

Forfatter: Martin Minka Jensen

Kort om bogen

Kønsdiversitet og ligestilling sættes til debat. Gennem analyse af undersøgelser og statistik, argumenteres der for mere ligestilling på ledelsesniveau. For læsere med interesse for ligestilling og samfundsdebat

Beskrivelse

Kønsdiversitet og ligestillingen bliver gennem ni kapitler analyseret og sat til debat. Bogen er i sit fokus målrettet ligestilling i ledelseslag. Der advokeres for en større grad af kønsdiversitet ud fra et mangfoldighedsperspektiv, og vekselvirkningen mellem traditionelt maskuline og feminine kvalifikationer fremhæves som et uopdyrket vækstpotentiale for virksomheder. Emnet endevendes ud fra forskellige vinkler, såsom lovgivning om barsel og ligeløn, men også mere sociologiske og kulturelle forestillinger om kvalifikationer og ligestilling bliver diskuteret. Der opstilles løbende tænkte eksempler på situationer, hvor vores kulturelle normer og forestillinger hæmmer ligestillingen

Vurdering

Der er grundige beskrivelser af lovgivning, der påvirker ligestillingen på forskellig vis. Bogen rummer interessante betragtninger og er et sagligt indspark i debatten om øremærket barsel til mænd. Der drages paralleller til andre skandinaviske lande, hvilket beriger det komparative analysegrundlag. Den er skrevet i et lettilgængeligt sprog, men dens fokus på ledelse giver den en ret smal målgruppe

Andre bøger om samme emne

Andre bøger om ligestilling på ledelsesniveau er fx Netværk samt Ledelse af køn