Lektørudtalelse

Forfatter: Thomas Ry Andersen

Kort om bogen

Yderst velfortalt og engagerende værk om frihedskampens spæde begyndelse og fremfor alt om de unge ildsjæle, der af forskellige grunde tog kampen op. For den almindeligt interesserede læser med interesse for besættelsestiden

Beskrivelse

Første bind af et planlagt trebindsværk om den danske modstandsbevægelse, der skal give en samlet fremstilling af den danske modstandskamp. Bogen dækker perioden fra 1933-1942 og skildrer hvordan en række unge mennesker fra forskellige dele af samfundet engagerede sig i frihedskampen. Fremstillingen bæres af disse modstandsfolks beretninger og fortælles ud fra deres synsvinkel. Danielsen, der er journalist og historiker med speciale i besættelsestidshistorie, beretter om de unge mænd og kvinders baggrunde og motiver for at gå ind i kampen, og han trækker løbende på de mange erindringsværker og faghistoriske skildringer af perioden. Med et ca. 30 sider langt noteapparat, litteraturliste og personregister

Vurdering

Levende og med stor fortælleglæde genfortæller Danielsen modstandskæmpernes indsats, og efter endt læsning står det klart, at der var forskellige årsager til, at de unge mennesker blev grebet af modstandsånd. Nogen kæmpede fx for Danmarks frihed og demokratiet, mens revolutionen og Sovjetunionen var afgørende for kommunisterne. Bogen er fattig på analyse og problemstillinger, men får i stedet samlet op på mange af de erindringer og værker, der foreligger, og det har været savnet

Andre bøger om samme emne

Om besættelsestiden findes også allround hovedværket Danmark besat