• Bog

Velfærdssamfundet : en grundbog

Af Bent Greve (2015)
Velfærdsmæssige problemstillinger i det danske samfund beskrives og analyseres. Der inddrages sociologiske, økonomiske og politologiske teorier, der viser, hvilke begreber og data der kan anvendes til at beskrive det danske velfærdssamfund

Henter beholdningsoplysninger.