...om digitale medier

Læs her svar på hyppigt stillede spørgsmål.

Hvordan får jeg adgang til digitale medier?
Der er forskellige aftaler alt efter hvilke materialer der er tale om. Du kan læse om hvad du får adgang til via biblioteket og hvordan vilkårene er for de enkelte medier HER.

Hvorfor er der begrænsninger for hvor meget jeg kan låne?
På nogle af e-materialerne er der en øvre grænse for brug fastsat i aftalen med vores leverandør. På andre, f.eks. Ereolen og Filmstriben, betaler vi et beløb pr. lånt materiale. For at sikre at vores budget kan overholdes bliver vi derfor nødt til at have en fast grænse for, hvor mange penge der kan bruges pr. måned. Derudover synes vi det er mest rimeligt, at så mange af vores brugere som muligt kan få glæde af tilbuddet. Derfor er der også en grænse for hvor mange lån hver enkelt bruger kan have pr. måned.

Hvorfor skal jeg stå i kø til en ebog?
Iflg. dansk lovgivning har bibliotekerne ret til at købe og udlåne fysiske bøger. Men samme ret gælder ikke hvis bøgerne er digitale, her skal rettighedshaverne for hver enkelt titel give tilladelse til at bibliotekerne må udlåne. Bibliotekerne og forlagene har derfor forhandlet en aftale på plads, hvor bibliotekerne har mulighed for at udlåne ebøger, mens forlagene har mulighed for at beskytte deres salg ved at lægge begrænsninger ind på de nyeste eller mest populære titler. De titler kan du komme ud for at skulle stå i kø til.
Flere mindre og mellemstore forlag har givet bibliotekerne tilladelse til udlån uden begrænsninger. Og de store forlag giver tilladelse til udlån uden begrænsninger på titler, der ikke længere er aktuelle i handel. De fleste titler på eReolen skal du ikke stå i kø til.

Hvad sker der hvis jeg har brugt alle mine 8 ebogslån på eReolen og en af mine reserveringer bliver opfyldt?
Du kan have 3 samtidige reserveringer på eReolen. Hvis en af dine reserveringer bliver opfyldt, mens du har alle dine 8 lån i brug, bliver der givet tilladelse til 1 ekstra lån. Men hvis endnu en reservering opfyldes, bliver du flyttet bagud i reserveringskøen.

Hvorfor kan jeg ikke finde xxx som e-materiale?
Der kan være 2 grunde til at en titel ikke findes på eReolen eller Filmstriben.
Bibliotekerne har ikke en indbygget ret til at købe og udlåne digitale materialer. Rettighedshaveren skal, i hvert enkelt tilfælde, give tilladelse til udlån. Derfor kan der være titler hvor rettighedshaveren ikke har givet tilladelse og dem må biblioteket ikke udlåne.
Den anden grund kan være at titlen er sorteret fra i materialevalget. På de fysiske materialer foretager Slagelse Bibliotekerne selv valget af hvert enkelt titel vi tilbyder vores brugere, men på de digitale materialer er materialevalget, af tidsmæssige hensyn, samlet nationalt. Der kan være titler, som rettighedshaveren har givet tilladelse til kan udlånes, men som bibliotekernes fælles materialevalgsgruppe har sorteret fra af kvalitetsmæssige, prismæssige eller andre grunde.