Lån af mødelokaler

Det er muligt at låne eller leje mødelokaler hos Slagelse Biblioteker & Borgerservice

Slagelse Bibliotekerne råder over mødelokaler på både Korsør, Skælskør og Slagelse Bibliotek. Læs mere om reglerne for hvem der kan benytte lokaler, om oprettelse af bruger og om lokalernes størrelse og faciliteter HER

Godt at vide om Bibliotekscaféen i Slagelse
Caféen drives af VASAC Slagelse, som er et socialt arbejdsmarkedstilbud til borgere, som ikke kan opnå beskæftigelse på ordinære vilkår.
Der er ansat jobcoach, som sammen med medarbejderne søger for den daglige servicering i caféen.
Jobcoachen vejleder medarbejderne således, at de med tiden tilegner sig kompetencer, som kan gøre det muligt for dem evt. at få et skånejob i en virksomhed.
Det kan betyde, at en ekspedition tager lidt længere tid, og beder derfor om jeres forståelse.
Medarbejderne modtager løn, for de timer de arbejder i caféen.

Virksomhed
Aktivitet
Socialt
Arbejdsmarked
Center