OBS! Vær opmærksom på ændringer i praksis når du fornyer

24.07.17
Slagelse Bibliotekerne er skiftet til nyt bibliotekssystem, ligesom 95 andre kommuner i landet. Det har medført nogle ændringer, især i forhold til fornyelse af dine lån, som du skal være opmærksom på. Det medfører nemlig også en ændring i forhold til gebyrberegning, hvis du kommer til at aflevere for sent. Desuden kan lån nu først forlænges, når der er 14 dage tilbage af udlånsperioden. Læs mere om det nederst.

Fra fornyelse til forlængelse

Tidligere skete der det, at du, når du fornyede dine lån, fik datoen du fornyede lånet (eller lånene) som ny udlånsdato.  Sådan er det ikke mere. Det nye er, at du nu, når du fornyer dine lån, forlænger dem i stedet for at forny dem, hvilket betyder at du, ganske som før, får en ny låneperiode – men udlånsdatoen forbliver den oprindelige.

Det lyder måske ikke umiddelbart som en stor forandring, men det har en konsekvens for gebyrberegningen, du skal være meget opmærksom på.  Hvis du låner materialer på forskellige datoer og afleverer dem for sent, beregnes der nemlig gebyr for hver udlånsdato. Dette gælder selv om lånene er forlænget og har fået samme afleveringsdato. I praksis betyder det, at der ved aflevering tillægges et gebyr per original udlånsdato, ikke per fornyelsesdatoen.

Kort sagt:

Materialer, der er lånt samtidig og med samme afleveringsdato, der afleveres samlet (men for sent) udløser ét samlet gebyr.

Materialer, der er lånt på forskellige datoer med forskellige afleveringsdatoer, der har opnået samme afleveringsdato via forlængelse af lånet, udløser et gebyr per original udlånsdato ved for sen aflevering.

 

Baggrunden for den nye gebyrberegning er §21 i Biblioteksloven, som du kan læse her:

§ 21. Kommuner kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden. Gebyret kan højst udgøre 20 kr. for materialer, som en bruger har lånt samtidig, som har samme lånetid, og som afleveres samlet, dog højst 10 kr. for børn og unge under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 7 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 120 kr., dog højst 55 kr. for børn under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 30 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 230 kr., dog højst 120 kr. for børn under 14 år.)

Læs hele biblioteksloven her

 

Forlængelse 14 dage før afleveringsdato

Du kan nu først forlænge dit lån, når der er 14 dage til afleveringsdatoen.

På hjemmesiden under ”Min konto” kan du under dine lån se en gul bjælke ”Materialet kan ikke fornyes” på de materialer, som enten er reserverede til andre, eller har mere end 14 dage til aflevering.

Først når den gule bjælke forsvinder, kan du forlænge dine lån.