Kurt Rehder

09.02.17
Jeg er født på en gård på Ormeslev Mark, Ydunvej 7, i Vemmelev sogn

Jeg er blevet opfordret til at skrive et indlæg til temaet ”DIN PROVINS anno 2017”.

Som inspiration er der stillet følgende 8 konkrete spørgsmål:

Hvad er din tilknytning til DIN PROVINS?

Hvad har din hjemstavn betydet for den du er i dag?

Hvad er særligt ved din hjemstavn?

Hvad betyder ordet ’provins’ for dig?

Har du taget noget med dig fra din hjemstavn?

Kunne du tænke dig at vende hjem igen på et tidspunkt? Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, hvorfor ikke?

Er der noget du savner fra provinsen i forhold til der, hvor du befinder dig i dag?

Andre refleksioner?

 

Besvarelsen af disse konkrete spørgsmål kan ske forholdsvis hurtigt, hvis de besvares lige så enkelt som de er stillet:

Hvad er din tilknytning til DIN PROVINS?

Jeg er født på en gård på Ormeslev Mark, Ydunvej 7, i Vemmelev sogn d. 16-3-1943, hvor jeg boede til d. 16-3-1968, hvor jeg blev gift og flyttede til Knivkærvej 72 i Tårnborg sogn, hvor jeg stadig bor. (Begge lokaliteter i Slagelse Kommune)

Hvad har din hjemstavn betydet for den du er i dag?

Opvæksten på en ensomt beliggende bondegård, hvor der ikke var legekammerater, har positivt været medvirkende til, at jeg har udviklet en god fantasi og evnen/glæden ved at arbejde alene.
Det har altid været positivt for mig.

Negativt har indgåelse af ”sociale relationer” krævet lidt mere tilvænning, men er efterhånden blevet bedre.

Hvad er særligt ved din hjemstavn?

Min hjemstavn er naturligvis noget helt specielt. (Men det er vel alle hjemstavne.)
Omgivelserne, markerne, naturen, - de skiftende årstider, som man oplever i det åbne land, er noget helt specielt. Dertil kommer, at man har lært, at der er et ansvar, når man lever på landet. Som familie er alle ansvarlige for at gården fungerer, og sammen med de andre familier på egnen er man ansvarlige for at skolen, forsamlingshuset, og Brugsen, - ja hele ”det nære samfund” fungerer.

Hvad betyder ordet ’provins’ for dig?

Ordet ”PROVINS” har jeg altid opfattet som noget nedsættende.

Jeg er jo fra Landet– og det er jo endnu værre end ”provins”, men jeg har lært at leve med det, og jeg har altid opfattet det som et fortrin. Vi fra provinsen, - og i særdeleshed os fra landet, - har så meget med i bagagen, som dem fra ”provinsen” eller hovedstaden mangler.

Har du taget noget med dig fra din hjemstavn?

Jeg har først og fremmest taget den holdning/lærdom med mig, at man har ansvaret for sin egen tilværelse. Det kan siges med omskrivning af et kendt citat: ”Spørg ikke hvad dit land - (”staten!) - kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dig selv.” Det lyder måske kynisk, men så vil jeg nøjes med at sige: ”Lad os nu selv have lov til at gøre nogle småting, uden at ”vort land” blander sig.

Kunne du tænke dig at vende hjem igen på et tidspunkt? Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, hvorfor ikke?

Spørgsmålet er ikke aktuelt, da jeg har boet i ”min provins” i hele mit liv, - eller i hvert fald de første 74 år, kun afbrudt af 16 måneders militærtjeneste, - og ikke har nære planer om at flytte.
Jeg har aldrig haft udlængsel efter andre steder, - og jeg har haft mulighed for at have fået min uddannelse, arbejde og interesser fra mit hjem i ”min provins”.

Er der noget du savner fra provinsen i forhold til der, hvor du befinder dig i dag?

Da jeg stadig bor i ”provinsen” og om muligt endnu værre: ”på landet” vil der nok i min fremskredne alder være noget jeg vil komme til at savne her, hvor jeg bor nu.

Andre refleksioner?

Til det foregående spørgsmål tænker jeg på ”den tredje alder”. Livet på landet kan blive for besværligt under de nuværende boligforhold, men det er svært for mig at erkende hvornår dette punkt er nået.

Af andre ting kan jeg nævne, at jeg det sidste års tid har arbejdet med en billedbog om min barndom. Som arbejdstitel har jeg valgt: ”- en elskværdig, flittig far og kærlig moder -”
Linien stammer fra sangen ”Skamlingsbanken” og er meget betegnende for den ballast jeg har fået i mit hjem, i min barndom.

Dette projekt arbejder jeg stadig med. Denne opfordring til at nedfælde mine tanker om ”MIN PROVINS” har yderligere inspireret mig til dette arbejde.

 

Af Kurt Rehder

 

Om Kurt Rehder:

Kurt Rehder er tidligere medlem af Korsør Byråd og har bl.a. været foredragsholder og turistguide. I dag er han frivillig ved Korsør Lokalarkiv og bor i Frølunde nær Korsør.

Tags