Et møde i foreningen Bogstaveligheden 1. marts 1882.

Er det nu moderne?

28.08.20
Om Det moderne gennembrud i Danmark

Det moderne gennembrud var en periode i dansk litteratur, som gjorde oprør mod tidligere tiders pænhed.

Skønlitteratur havde i store træk indtil da været betragtet som underlødig underholdning for damer, og med Det moderne gennembrud forsøgte man at gøre skønlitteraturen mere realistisk:

Man begyndte at skildre almindelige mennesker og skæbner på samfundets bund.

Perioden blev skudt i gang omkring 1871, da kritiker og litteraturforsker Georg Brandes holdt en række forelæsninger på Københavns Universitet, hvis indhold lagde grunden for værket ”Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Litteratur”. Brandes kritiserede Romantikkens litteratur og efterlyste en mere realistisk litterær spejling af samfundet.

Brandes’ kritik kom i forlængelse af datidens nyligt opståede bevægelser for kvinders og arbejderes rettigheder og opgøret med religionen i form af Darwins ”Arternes oprindelse”. Brandes mente, at et mere rationelt syn på verden var påkrævet, og at dette syn skulle afspejles i litteraturen. Derfor finder man da også håbløshed, psykiske sygdomme og kvinder, der forlader deres ægtemænd i Det Moderne Gennembruds litteratur.

I Danmark er det især navne som Herman Bang, Holger Drachmann og Amalie Skram, der er synonyme med Det moderne gennembrud, men også kendte værker som Henrik Pontoppidans ”Lykke Per” og J.P. Jacobsens ”Marie Grubbe” regnes som en del af bevægelsen.

Også i resten af Skandinavien oplevede man en lignende udvikling, og særligt svenske August Strindberg og norske Henrik Ibsen introducerede nye måder at skildre kvinder på.

Og hvorfor er litteraturen fra Det moderne gennembrud så stadig relevant?

Det er den fordi den satte fokus på periodens samfundsaktuelle emner uden at lægge skjul på noget som helst, og fordi mange af de udfordringer, som samfundet og dets borgere kæmpede med for 150 år siden, stadig gælder i dag: Social ulighed, diskrimination, fattigdom og social kontrol.

Kort sagt, med Det moderne gennembrud blev Danmark moderne!

Vi bringer her anbefalinger til litteratur fra de største forfattere under Det moderne gennembrud - Læs og opdag ligheden med Danmark anno 2020.

- Og husk at smutte forbi Slagelse Bibliotek og Borgerservice, hvor vi har en udstilling frem til den 12. september om netop Det moderne gennembrud

 

Rigtig god læselyst, 

Katrine - Kulturformidler og cand. mag. i historie

Om billedet:

Et møde i foreningen Bogstaveligheden 1. marts 1882. Siddende fra venstre: Erik Skram, Georg Brandes, Sophus Schandorph, Holger Drachmann, Edvard Brandes, Viggo Johansen, August Jerndorff, Herman Trier, J.P. Jacobsen, P.S. Krøyer, Karl Madsen, Pietro Krohn, Kristian Zahrtmann. Stående fra venstre: F. Hendriksen, Karl Gjellerup, Otto Borchsenius, Hans Nic. Hansen, Martinus Galschiøt, Laurits Tuxen, Harald Høffding, Michael Ancher. Tegnet af Erik Henningsen Ca. 1910. Blyant og farvekridt. 66 x 97 cm.