Borgmesteren og tre lokale projekt- og kulturledere fortæller om fremtidsvisioner

10.09.14
Fremtidens Slagelse Kommune – hvor er vi på vej hen og hvad kommer der til at ske? Borgmester Sten Knuth, teaterleder Joachim Castenschiold fra Borreby Teater og projektlederne Jesper Rønn Kristiansen og David Drachmann-Sunne, bag henholdsvis Ny Trelleborg og Tropebyen, holder oplæg på en unik foredragsaften, som sætter fokus på hvordan fremtidsudsigterne tager sig ud for Slagelse Kommune.

Fremtidens Slagelse Kommune – hvor er vi på vej hen og hvad kommer der til at ske?

Borgmester Sten Knuth, teaterleder Joachim Castenschiold fra Borreby Teater og projektlederne Jesper Rønn Kristiansen og David Drachmann-Sunne, bag henholdsvis Ny Trelleborg og Tropebyen, holder oplæg på en unik foredragsaften, som sætter fokus på hvordan fremtidsudsigterne tager sig ud for Slagelse Kommune.

Slagelse Bibliotekerne har i disse uger fokus på Fremtiden – set fra et lokalt, nationalt og internationalt perspektiv. I den forbindelse inviteres alle borgere og andre interesserede til en spændende foredragsaften onsdag den 10. september kl. 19.00 på Slagelse Bibliotek. Her vil fremmødte få et førstehåndsindtryk af fremtidsvisionerne for en række igangsatte og kommende kulturprojekter, som i den grad kommer til at præge fremtiden for Slagelse Kommune.

Det er første gang Slagelse Bibliotekerne, på eget initiativ inviterer til foredragsaften hvor, lokale kultur- eller erhvervsfremmende tiltag er på dagsordenen.

’Foredragsaftenen er en del af ’Fremtiden’ som er vores gennemgående tema for alle Slagelse Bibliotekernes arrangementer i denne periode. I den forbindelse har vi glædet os meget til, at kunne formidle og introducere fremtidsvisioner og udviklingsinitiativer ud fra et lokalt perspektiv for vores mange biblioteksbrugere. Det er en meget vigtig del af vores opgave som folkebibliotek’, fortæller bibliotekschef René Birkemark Olesen.

Slagelse Bibliotekerne har inviteret borgmester Sten Knuth, som kommer og fortæller om de overordnede fremtidsvisioner for Slagelse Kommune. I sit oplæg vil borgmesteren bl.a. give et bud på de indsatser, der skal til for at fremtidssikre lokalsamfundets positive udvikling.

Derudover deltager projektledere fra tre aktuelle kulturprojekter, og institutioner med særligt udviklingspotentiale – Ny Trelleborg, Borreby Teater og Tropebyen.

Blandt andet står Borreby Teater overfor nye udfordringer med udsigten til at blive Vestsjællands nye egnsteater. Hvilke lokale udviklingsmuligheder følger i kølvandet på sådan en titel? Teaterleder Joachim Castenschiold giver et bud på under sit oplæg i løbet af aftenen.

Projektleder for Ny Trelleborg, Jesper Rønn Kristiansen vil fortælle om det store procesmaskineri, som er igangsat i bestræbelserne på at udvikle Trelleborg til et oplevelses- og videnscenter på højt internationalt niveau. Målsætningen er klar – Trelleborg vil herefter stå som én af verdens bedste formidlere af vikingetiden.

Fra Tropebyen vil projektleder David Drachmann-Sunne fortælle om hele processen bag udviklingen af idéerne, tankerne og den praktiske håndtering af Tropebyen. Der har været store ambitioner fra start – og intentionen med Tropebyen er som en ny banebrydende type oplevelses- og videncenter i Danmark og resten af Europa.

Der er lagt op til en spændende foredragsaften, hvor publikum vil få rig mulighed for at stille spørgsmål til de forskellige oplægsholdere.

Arrangementet er gratis, men husk tilmelding via slagelsebib.dk.