Mødelokaler

Mangler din forening et lokale til jeres næste møde?

Slagelse Biblioteker & Borgerservice råder over mødefaciliteter, som efter nærmere retningslinier kan udlånes til kommunens foreninger og institutioner.

OBS: Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forbindelse med hindring af smittespredning af COVID19. Mødelokalerne er derfor foreløbigt underlagt følgende retingslinjer: 

----- Bord- og stoleopstilling i mødelokalerne kan variere på grund af de nye retningslinjer -------

For at sikre mulighed for afstand er der fremsat nye begrænsninger på antal personer, der må opholde sig i mødelokalerne. Se følgende: 

Mødelokaler - Slagelse Bibliotek: 

 • Mødelokale 1: 10 personer
 • Mødelokale 2: 10 personer
 • Havestuen: 10 personer
 • IT-lokalet: 10 personer
 • Store sal: 78 personer

Mødelokaler - Korsør Bibliotek

 • Mødelokale 1: 10 personer
 • IT-lokalet: 10 personer
 • Salen: 38 personer

Mødelokaler - Skælskør Bibliotek

 • Store sal: 70 personer
 • IT-lokalet: 10 personer
 • Mødelokale 3: 8 personer

OBS: Husk at holde minimum 1 meters afstand til hinanden! 

Specielle forhold: 

 • Ved aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, råb, skuespil m.v. bør holdes mindst 2 meters afstand og 4 m2 gulvareal pr. deltager efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 
 • Ligeledes bør sikres mindst 2 meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forrest række af tilhørere. 

  Generelt: 

  Generelt skal alle have særligt fokus på rengøring af håndtag, gelændere, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, computere og tablets, redskaber som hyppigt berøres af mange. 

  • Husk at lufte ud i forbindelse med brug af lokale.
  • Efter brug af lokale skal al affald placeres i de respektive affaldsspande på gangen udenfor lokalet. 

  Kontakt Slagelse Bibliotek & Borgerservice, sekretariat for yderligere vejledning og generel information om, hvordan du skal forholde dig til COVID-19, når du bruger mødelokalerne. 

  HUSK at booke lokale i god tid. 

  OBS: Det er vigtigt, at du bliver hjemme, hvis du føler dig sløj. 

   

  Information ifm. leje og brug af mødelokaler

  Kommercielle virksomheder og foreninger der er hjemmehørende uden for Slagelse kommune, kan leje lokaler til arrangementer af alment oplysende karakter.

  Lokalerne kan ikke benyttes til selskaber eller arrangementer af privat karakter.

  Der er mulighed for at booke lokaler på Bibliotek & Borgerservice i Korsør, Skælskør og Slagelse.                                             

  Foreløbig booking af et lokale kan ske via Borgerportalen. (klik her)

  Foreningen / institutionen skal oprettes som bruger.

  På Borgerportalen kan du finde:

  • et regelsæt for benyttelse af lokalerne,
  • en vejledning i booking af lokaler og
  • se hvilke muligheder de enkelte biblioteker har for forplejning i forbindelse med møder.

  Når du har foretaget en foreløbig lokalebooking, går en e-mail til det pågældende bibliotek. Du vil senere modtage en bekræftelse på din booking.

  Har du brug for at kontakte ét af bibliotekerne i forbindelse med booking af et mødelokale, finder du de nødvendige kontakt-oplysninger på Borgerportalen.
   
  Ønsker du forplejning til dit møde kan du kontakte Køkkenet Slagelse Kommune, som leverer mad og drikke til møder. tlf. 58 57 31 25, mobil 29 32 55 33 eller mail kantineslgroadhus@slagelse.dk .

  Gå til Borgerportalen.
   

  Priser for leje af lokaler

  Alle lokaler: Foreninger, oplysningsforbund og institutioner i Slagelse Kommune

  • Gratis

  Mødelokaler/faglokaler uden for folkeoplysningslovens rammer

  • 135 kr. pr. time

  Stor mødesal: Uden for folkeoplysningslovens rammer

  • 188 kr. pr. time

  It-undervisningslokale: foreninger mv. hjemmehørende udenfor Slagelse Kommune

  • 614 kr. pr. time

  Kommercielle og entregivende arrangementer

  • 444 kr. pr. time

  Ønskes der flere serviceydelser af bibliotekets personale

  • 596 kr. pr. time

  Ved yderligre spørgsmål til lån og leje af mødelokaler kontakt:

  Slagelse Biblioteker & Borgerservice 

  Mail: bibborger@slagelse.dk

  Tlf.: 58 57 57 57