Mødelokaler

Mangler din forening et lokale til jeres næste møde?

Slagelse Biblioteker & Borgerservice råder over mødefaciliteter, som efter nærmere retningslinier kan udlånes til kommunens foreninger og institutioner.

Kommercielle virksomheder og foreninger der er hjemmehørende uden for Slagelse kommune, kan leje lokaler til arrangementer af alment oplysende karakter.

Lokalerne kan ikke benyttes til selskaber eller arrangementer af privat karakter.

Der er mulighed for at booke lokaler på Bibliotek & Borgerservice i Korsør, Skælskør og Slagelse.                                             

Foreløbig booking af et lokale kan ske via Borgerportalen. (klik her)

Foreningen / institutionen skal oprettes som bruger.

På Borgerportalen kan du finde:

  • et regelsæt for benyttelse af lokalerne,
  • en vejledning i booking af lokaler og
  • se hvilke muligheder de enkelte biblioteker har for forplejning i forbindelse med møder.

Når du har foretaget en foreløbig lokalebooking, går en e-mail til det pågældende bibliotek. Du vil senere modtage en bekræftelse på din booking.

Har du brug for at kontakte ét af bibliotekerne i forbindelse med booking af et mødelokale, finder du de nødvendige kontakt-oplysninger på Borgerportalen.
 
Ønsker du forplejning til dit møde kan du kontakte Bibliotekscaféen, som leverer mad og drikke til møder. Caféen har tlf. 58 57 39 18.

Gå til Borgerportalen.
 

Priser for leje af lokaler

Alle lokaler: Foreninger, oplysningsforbund og institutioner i Slagelse Kommune

  • Gratis

Mødelokaler/faglokaler uden for folkeoplysningslovens rammer

  • 119 kr. pr. time

Stor mødesal: Uden for folkeoplysningslovens rammer

  • 166 kr. pr. time

It-undervisningslokale: foreninger mv. hjemmehørende udenfor Slagelse Kommune

  • 541 kr. pr. time

Kommercielle og entregivende arrangementer

  • 391 kr. pr. time

Ønskes der flere serviceydelser af bibliotekets personale

  • 525 kr. pr. time

Ved yderligre spørgsmål til lån og leje af mødelokaler kontakt:

Slagelse Biblioteker & Borgerservice 

Mail: bibborger@slagelse.dk

Tlf.: 58 57 57 57