Om dette arrangement

Tid
19:00
Pris
50 Kr
Lokalitet
Markedspladsen
Target

HistorieCafé - Slagelse sygehus - 100 års tilfældig eller planlagt knopskydning

Kom og lyt til læge og historiker Hans Trier fortælle om dengang Slagelse fik sit første egentlige sygehus til patientbehandling i 1857. I 1920 blev det erstattet af et flot og moderne, blandet medicinsk-kirurgisk sygehus.

De følgende 100 år er sygehuset blevet udvidet mange gange for at kunne opfylde det stigende undersøgelses- og behandlingsbehov lokalt – og i stigende grad også regionalt. Ved foredraget berøres især bygningshistorien for byens største arbejdsplads: sygehuset.

 Billetter koster 50 kroner og er inklusive en kop stærk jordemoderkaffe eller the. Tilmeld dig på www.slagelsebib.dk