Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
50 Kr
Target

HistorieCafé: Dannebrog og Antvorskov

Slagelse Arkiverne, Slagelse Bibliotek & Slagelse Museum – en del af Museum Vestsjælland inviterer til Historiecafé om Dannebrog
I anledning af Dannebrogs 800års jubilæum er flagets historiske tilknytning til Vestsjælland temaet for aftenens foredrag. Her sættes der spørgsmålstegn ved, om de mange sagn, legender og historiske teorier om Dannebrog holder for en diskussion. Om flaget virkelig faldt ned fra himlen i Estland år 1219, som et tegn fra Gud. Om Dannebrog er johanniter-ordenens korsfane fordi johanniter-riddere fra Antvorskov Kloster deltog i Kong Valdemar Sejrs erobringskrige i Baltikum, eller om flaget var pavens korstogs-fane, som Kong Valdemar den Store gjorde til rigets fane 50 år tidligere.
 
Sidst og ikke mindst præsenterer foredraget også Dannebrogs senmiddelalderlige historie, som har en særlig tilknytning til Vestsjælland. Her fortæller kilderne, at det oprindelige Dannebrog blev opbevaret i rigets skatkammer i Kalundborg, indtil Kong Erik af Pommern tog det med sig til Sverige i 1439. Dette og mange andre fortællinger om Dannebrog er omdrejningspunktet for aftenens foredrag.
Foredragsholder er middelalderarkæolog og historiker Martin Pavón fra Museum Vestsjælland. Vi afslutter aftenen med det medrivende Quiztory.
Billet koster 50 kr. og er inkl. en kop kaffe/the.
 
 
 
Pris
50